Hem / PCOS

Vad är PCOS?

Mellan 10 och 15% av kvinnor i fertil ålder beräknas ha PCOS. Siffrorna är varierande eftersom kriterierna för diagnos och sätt att mäta är olika över tid.

PCO står för polycystiska ovarier, och PCOS för polycystiskt ovariesyndrom. Polycystiska ovarier betyder ”äggstockar med många små äggblåsor”.

Polycystisk ovarie illustration

Polycystiskt ovariesyndrom

Vid polycystiskt ovariesyndrom mognar inte äggblåsorna tillräckligt för att det ska bli ägglossning. Det är orsaken till att kvinnan sällan eller aldrig menstruerar vid PCO/PCOS.

Uteblivna och sällan förekommande menstruationer är en vanlig orsak till att kvinnan upptäcker förekomsten av PCOS när hon försöker bli gravid.

Anledningen till att det inte sker någon ägglossning är en obalans mellan de olika hormonerna som styr bl a ägglossningen. Även de olika symtomen orsakas av den hormonella obalansen. Det kan vara symtom såsom övervikt, ökad behåring och akne. Läs mer om symtom på PCOS längre ner på sidan.

Illustration symtom på pcos

Symtom på PCOS

PCOS kan ge flera olika symtom och dessutom upplevs symtomen som mer eller mindre besvärliga. Symtombilden vid PCOS varierar alltså från kvinna till kvinna.

Vid PCOS kan kvinnan ha några eller flera av dessa symtom:

 • Övervikt, vanligtvis med bukfetma.
 • Hirsutism – ökad behåring i ansiktet, på bröstkorgen, magen och benen.
 • Akne.
 • Håravfall – manligt håravfall, t ex på huvudet.
 • Polycystiska ovarier – en eller båda äggstockarna är förstorade och fyllda med många äggblåsor.
 • Infertilitet – svårt att bli gravid.

Klicka här och läs längre ner på sidan om du undrar när du ska söka vård.

Diagnosen PCOS

Enligt Internetmedicin.se baseras diagnosen PCOS på de tre s.k Rotterdam-kriterierna. För att kunna ställa diagnosen ska minst två av kriterierna vara uppfyllda. Dessutom ska andra diagnoser uteslutas. De tre kriterierna är:

 • Oregelbunden/utebliven ägglossning.
 • Klinisk och/eller biokemisk hyperandrogenicitet (högre andel av ett visst hormon).
 • Polycystiska ovarier på ultraljud (en eller båda äggstockarna är förstorade och har många äggblåsor).

Källa: internetmedicin.se

Hur vet jag om jag har PCOS?

Om du har PCOS är det vanligt att det är långt mellan menstruationerna eller så har du ingen menstruation alls. Orsaken till den uteblivna eller oregelbundna menstruationen beror på att äggen inte utvecklas tillräckligt, vilket leder till utebliven ägglossning och därmed utebliven menstruation.

En del kvinnor har däremot inga som helst besvär. Många gånger upptäcker kvinnan inget förrän hon får svårigheter att bli gravid. Det är alltså väldigt individuellt vilka tecken och vilka besvär som du kan uppleva om du har PCOS.

De vanligaste orsakerna till att kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom söker gynekolog är mensrubbningar och hirsutism (ökad kroppsbehåring). Hirsutism förekommer främst i ansiktet, på bröstkorgen, magen och benen.

Mensrubbningar som kvinnor söker för beror på utebliven eller sällan förekommande ägglossning. Det finns två olika benämningar på mensrubbningar, beroende på hur lång tid det är mellan tillfällena då kvinnan menstruerar:

 • Amenorré innebär att menstruationen uteblir under 3-6 månader.
 • Oligomenorré betyder att menstruationen uteblir mellan 35 dagar till 3 månader.
Cirkeldiagram som illustrerar hur vanligt det är med pcos hos kvinnor.

Hur vanligt är PCOS?

Uppskattningsvis är mellan 10 och 15 % av alla kvinnor i fertil ålder drabbade. Eftersom mätningarna utförts med olika underlag och med olika diagnoskriterier varierar siffrorna. En annan orsak till varierande siffror är att kriterierna för diagnos ändras över tid, då forskarna lär sig mer och mer.

Illustration av kvinnor

Olika från person till person

Det finns olika ”grader” av PCOS. T ex är det ungefär hälften av alla kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom som har lätt för att gå upp i vikt. Vid tillfället för diagnos är hälften av alla kvinnor överviktiga.

En del har svårare akne och en del har inga eller mindre problem.

Det är samma sak med hirsutism (ökad kroppsbehåring) och ökat håravfall, en del är mer drabbade och en del har inga problem alls med det.

Vad vet vi om orsakerna till PCOS?

Det är inte helt klarlagt varför vissa kvinnor drabbas. En orsak kan vara genetisk (ärftlig), ytterligare en kan bero på omgivningsfaktorer. Övervikt är den faktor som anses mest betydelsefull.

Forskarna har funnit två hörnstenar avseende orsakerna till polycystiskt ovariesyndrom:

 • Störningar i systemen för reglering av ett specifikt hormon.
 • Störningar i systemet för blodsocker.

Dessa båda system kan påverka varandra men forskarna har ännu inte klarlagt hur och enligt vilka mekanismer som polycystiskt ovariesyndrom uppstår. Det man vet är att störningarna skapar en obalans, tillsammans eller var och en för sig, vilket leder till de olika symtomen vid PCOS.

Risker vid polycystiskt ovariesyndrom

Förutom svårigheter att bli gravid, finns det andra risker vid PCOS. Det finns en ökad risk för följdsjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdom samt typ2-diabetes. Dessa sjukdomar hänger tätt ihop med övervikt. Dock kan även normalviktiga kvinnor med PCOS ha en ökad risk för typ2-diabetes.

Risken för livmodercancer ökar vid mindre än fyra menstruationer per år, framförallt för kvinnor med övervikt.

Med anledning av riskerna ovan är det viktigt att både gå ner i vikt om kvinnan är överviktig, och att menstruationen kommer igång.

Läs mer om när du bör söka vård, klicka här så kommer du längre ner på sidan.

Femifert blomma

Det finns positiva effekter!

Det finns faktiskt en del positiva effekter med polycystiskt ovariesyndrom!

Kvinnan kan vara fertil längre upp i åldern eftersom reserven av äggblåsor, den så kallade ovarialreserven, är så pass stor. Det finns vissa belägg för att det sker en normalisering av ägglossningsförmågan ju äldre kvinnan blir. Ser man över en hel livstid kommer kvinnan med PCOS att föda lika många barn som andra, men det behövs oftare fertilitetsbehandling.

Många kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom har en fördel vid t ex idrott eftersom en effekt kan vara att det är lättare att bygga upp muskler och skelett, vilket leder till en ökad fysisk prestationsförmåga.

När ska jag söka vård?

Du bör kontakta en gynekolog, vårdcentral eller ungdomsmottagning för att få hjälp och för att utreda ett eventuellt tillstånd som skulle behöva behandlas om du:

 • har färre än fyra menstruationer per år
 • och/eller fått ökad kroppsbehåring
 • och/eller har svårt att bli gravid.

Vill du bli gravid och vet att du har gles, eller ingen menstruation alls, är det viktigt att göra en medicinsk utredning för att ta reda på eventuella bakomliggande orsaker. Läkaren beslutar om åtgärder och eventuellt medicinering för att få igång ägglossningen.

Du kan läsa mer om polycystiskt ovariesyndrom på 1177.se (länken öppnas i en ny flik).

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå