fbpx

PCOS – vad är det?

 Mellan 10 och 15% av kvinnor i fertil ålder beräknas ha PCOS – polycystiska ovarier. Siffrorna är varierande eftersom kriterierna för diagnos och sätt att mäta är lite olika över tid.

PCO står för polycystiska ovarier, och PCOS för polycystiskt ovariesyndrom. Polycystiska ovarier innebär ”äggstockar med många små äggblåsor”.

Vid polycystiskt ovariesyndrom mognar inte äggblåsorna tillräckligt för att det ska bli ägglossning, och det är just därför kvinnan sällan eller aldrig menstruerar. Av den anledningen är det vanligt att kvinnan upptäcker förekomsten av PCOS när hon försöker bli gravid. Anledningen till att det inte sker någon ägglossning är en obalans mellan de olika hormonerna som styr bl a ägglossningen. Även de olika symtomen orsakas av den hormonella obalansen, såsom övervikt, ökad behåring och akne. Du kan läsa om fler symtom på PCOS här nedanför.

Polycystiska ovarier, illustration av äggstock med PCOS

Hur vet jag om jag har PCOS?

Många gånger upptäcker kvinnan inget förrän hon får svårigheter med att bli gravid. De flesta kvinnorna med PCOS har också långt mellan menstruationerna eller ingen menstruation alls. Orsaken till den uteblivna eller oregelbundna menstruationen beror på att äggen inte utvecklas tillräckligt, vilket leder till utebliven ägglossning och därmed utebliven menstruation. Andra kvinnor har inga som helst besvär.

De vanligaste orsakerna till att kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom söker gynekolog är mensrubbningar och hirsutism (ökad kroppsbehåring).

Mensrubbningar som kvinnor söker för beror på utebliven eller sällan förekommande ägglossning. Det finns två olika benämningar på mensrubbningar, beroende på hur lång tid det är mellan tillfällena då kvinnan menstruerar. Den ena kallas för amenorré och innebär att menstruationen uteblir under 3-6 månader. Den andra är oligomenorré vilket betyder att menstruationen uteblir mellan 35 dagar till 3 månader.

Ökad kroppsbehåring, så kallad hirsutism, förekommer främst i ansiktet, på bröstkorgen, magen och benen. 

Vid PCOS kan kvinnan ha några eller flera av dessa symtom:

 • Övervikt, vanligtvis med bukfetma.
 • Hirsutism (ökad behåring i ansiktet, på bröstkorgen, magen och benen).
 • Akne.
 • Håravfall (s.k manligt håravfall, t ex på huvudet).
 • Polycystiska ovarier (en eller båda äggstockarna är förstorade och fyllda med många äggblåsor).
 • Svårt att bli gravid; infertilitet.

Enligt Internetmedicin baseras diagnosen på tre kriterier (Rotterdam-kriterierna) där minst två ska vara uppfyllda samt så ska andra diagnoser uteslutas:

 • Oregelbunden/utebliven ägglossning.
 • Klinisk och/eller biokemisk hyperandrogenicitet (högre andel av ett visst hormon).
 • Polycystiska ovarier på ultraljud (en eller båda äggstockarna är förstorade och har många äggblåsor)

Källa: internetmedicin.se

Hur vanligt förekommande är PCOS?

Uppskattningsvis är mellan 10 och 15 procent av alla kvinnor i fertil ålder drabbade. Eftersom mätningarna utförts med olika underlag och med olika diagnoskriterier varierar siffrorna en hel del. En annan orsak till varierande siffror är att kriterierna för diagnos ändras över tid, eftersom man lär sig mer och mer ju längre forskarna kommer.

Olika från person till person

Det finns olika ”grader” av PCOS. Ungefär hälften av alla kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom har lätt för att gå upp i vikt. Vid tillfället för diagnos är hälften av alla kvinnor överviktiga.

En del har svårare akne och en del har inga eller mindre problem. Det är samma sak med hirsutism (ökad kroppsbehåring) och ökat håravfall, en del är mer drabbade och en del har inga problem alls med det.

Vad vet vi om orsakerna till PCOS?

Det är inte helt klarlagt varför vissa kvinnor drabbas.  En orsak kan vara genetisk (ärftlig), ytterligare en kan bero på omgivningsfaktorer. Den omgivningsfaktor som avses är framför allt övervikt.

Forskarna har funnit två hörnstenar avseende orsakerna till polycystiskt ovariesyndrom

 1. Rubbningar i systemen för reglering av ett specifikt hormon.
 2. Rubbningar i systemet för blodsocker.

Dessa båda system kan påverka varandra och forskarna har ännu inte klarlagt hur och enligt vilka mekanismer som polycystiskt ovariesyndrom uppstår. Det man vet är att dessa rubbningar skapar tillsammans eller var och en för sig en obalans, vilket leder till de olika symtomen vid PCOS.

Risker vid polycystiskt ovariesyndrom

Förutom svårigheter att bli gravid, finns det andra risker vid tillståndet. En risk är att kvinnorna har en ökad risk för att få olika följdsjukdomar, såsom hjärt- och kärlsjukdom samt typ2-diabetes. Dessa sjukdomar hänger tätt ihop med övervikt. Dock kan även normalviktiga kvinnor ha en ökad risk för typ2-diabetes.

Risken för livmodercancer ökar vid mindre än fyra menstruationer per år, framförallt för kvinnor med övervikt. 

Med anledning av riskerna ovan är det viktigt att både gå ner i vikt om kvinnan är överviktig, och att menstruationen kommer igång.

Det finns positiva effekter!

Det finns faktiskt en del positiva effekter med polycystiskt ovariesyndrom.

Kvinnan kan vara fertil längre upp i åldern eftersom reserven av äggblåsor, den så kallade ovarialreserven, är så pass stor. Det finns vissa belägg för att det sker en normalisering av ägglossningsförmågan ju äldre kvinnan blir. Ser man över en hel livstid kommer kvinnan med PCOS att föda lika många barn som andra, men det behövs oftare fertilitetsbehandling.

Många kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom har en fördel vid t ex idrott eftersom en effekt kan vara att det är lättare att bygga upp muskler och skelett, vilket leder till en ökad fysisk prestationsförmåga.

När ska jag söka vård?

Om du har färre än fyra menstruationer per år och/eller fått ökad kroppsbehåring och/eller har svårt att bli gravid bör du kontakta en gynekolog, vårdcentral eller ungdomsmottagning för att få hjälp och för att utreda ett eventuellt tillstånd som behöver behandlas.

Vill du bli gravid och vet att du har gles, eller ingen menstruation alls, är det viktigt att göra en medicinsk utredning för att ta reda på eventuella bakomliggande orsaker. Läkaren beslutar om åtgärder och eventuellt medicinering för att få igång ägglossningen.

Du kan läsa mer om  polycystiskt ovariesyndrom på 1177.se.